Realizujemy projekty dotacyjne w ramach wsparcia z instytucji:

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy realizuje swoje zadania statutowe w ramach dotacji celowych na konkretne programy profilaktyczne, terapeutyczne i szkoleniowe.

W ramach umów z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przy MZ w Warszawie obecnie realizujemy projekty: Program wczesnej interwencji FreD goes net, Program CANDIS plus rodzina (Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopii oraz ich rodzin i bliskich), Program Alternatywa dla FreDa (profilaktyka selektywna) oraz FreD 2 NET (Aktualizacja podręcznika dla realizatorów programu wczesnej interwencji „FreD goes net” i adaptacja programu do realizacji zdalnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych).

W ubiegłych latach realizowaliśmy następujące projekty:

 • Pajęczyna Marzeń,
 • Projekt SUPP,
 • Ewaluacja programu wczesnej interwencji FreD,
 • Seminaria dla realizatorów programu FreD,
 • i wiele innych.

W ramach umów z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Urząd Marszałkowski) realizowaliśmy projekty:

 • FreD goes net w województwie kujawsko-pomorskim,
 • Program Nadzieja w Rodzinie,
 • Program Strefa Motywacji i Alternatyw,
 • Alternatywa dla FreDa,
 • i wiele innych. 

W ramach umów z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, realizowaliśmy programy:

 • Alternatywa i pomoc rodzinie,
 • Wojewódzkie Mistrzostwa w piłce nożnej ulicznej.

W ramach umów z Miastem Bydgoszcz realizowaliśmy zadania:

 • Świetlica środowiskowa dla dzieci „DINO”,
 • Program Laboratorium motywacji,
 • Program Wspierania Rodziny,
 • Program FreD goes net w Bydgoszczy.

Dziękujemy również naszym sponsorom i darczyńcom, którzy doceniają naszą pracę i zaangażowanie w pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom: Leroy Merlin (dziękujemy za materiały budowlane i pomoc w remoncie świetlicy i poradni).