Zarząd Oddziału

Robert Rejniak – Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Kobus-Tydryszewska – Wiceprzewodnicząca Zarządu

Aleksandra Rejniak – Skarbnik Zarządu

Paweł Szopiński – Sekretarz Zarządu

Dorota Szopińska – Członek Zarządu