Weronika Masłek

Stażystka

O mnie

Jestem studentką III roku studiów licencjackich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek: pedagogika resocjalizacyjna.

Zainteresowania

sporty zespołowe, wolontariat Fundacja „Dr Clown”, twórczość Reginy Brett, sen

Kursy, szkolenia, doświadczenie zawodowe

  • Ukończenie kursu trenerskiego i uzyskanie kwalifikacji trenera Amity ART (Trening Zastepowania Agresji)
  • Certyfikat ukończenia szkolenia „Dialog Motywujący ‑ skuteczne wsparcie w procesie zmiany”
  • Certyfikat ukończenia szkolenia Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach ‑ kurs podstawowy
  • Ukończony kurs Wychowawcy Wypoczynku
  • Ukończenie podstawowego szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Praktyka zawodowa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Bydgoszczy
  • Staż w ZS nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej KLINIKA PSYCHIATRII w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza
  • Staż w Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział w Bydgoszczy
  • Sprawowanie opieki jako wychowawca na koloniach i obozach