Seminarium Dla Realizatorów Programu Wczesnej Interwencji FreD 02-04.10.2023