Seminaria dla realizatorów programu FreD goes net 2019

W roku 2019, na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy organizowało ogólnopolskie seminaria dla realizatorów programu wczesnej interwencji FreD goes net połączone z warsztatami doskonalącymi umiejętności Dialogu Motywującego. Szkolenia te były prowadzone przez specjalistów-trenerów, członków Motivational Interviewing Network of Trainers. Te dwudniowe warsztaty odbyły się w Lublinie, Białymstoku, Poznaniu, Katowicach i w Bydgoszczy. Była to też okazja do integracji środowiska realizatorów programu wczesnej interwencji FreD. W szkoleniach uczestniczyło łącznie ponad 120 realizatorów. Projekt ten realizowany był w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.