Paweł Szopiński

Sekretarz Zarządu, Specjalista ds. profilaktyki uzależnień, Członek MINT

O mnie

Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ukończyłem kierunek Nauki o Rodzinie. Jestem także trenerem i członkiem Motivational Network of Trainers oraz realizatorem programu wczesnej interwencji „FreD goes net”.

Zainteresowania

Obszary pracy terapeutycznej, czyli w czym się specjalizuję

Kursy, szkolenia, doświadczenie zawodowe

  • Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi i zagrożonymi uzależnionymi (70 godz.), organizator: PTZN

  • Certyfikat FreD (25 godz.), organizator: KBPN

  • Pierwszy kontakt terapeutyczny – założenia i techniki Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniami (8 godz.), organizator: PTZN

  • Program Wzmacniania Rodziny (44 godz.), organizator: MARATON

  • Dialog Motywujący w pracy z grupami (16 godz.), organizator: PTDM

  • Dialog Motywujący jako skuteczna metoda pracy z osobami zagrożonymi uzależnieniem od hazardu i innymi uzależnieniami behawioralnymi (170 godz.), organizator: PTZN

  • Doskonalenie umiejętności Dialogu Motywującego w pracy z grupą (8 godz.), organizator: PTZN

  • Doskonalenie umiejętności Dialogu Motywującego (8 godz.), organizator: PTZN

  • TNT (22,5 godz.) organizator: MINT

  • Doskonalenie umiejętności Dialogu Motywującego –rozumienia 4 procesów i pracy z grupą (15 godz.), organizator: PTZN