Świetlica Środowiskowa "DINO"

Zajęcia świetlicy „DINO” skierowane są do dzieci z osiedla Bartodzieje, które mogą być zagrożone wykluczeniem społecznym.

Naszymi podopiecznymi są dzieci w wieku od 6. do 13. roku życia. Stałą opieką obejmujemy około 15 dzieci z osiedla Bartodzieje.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy od godz. 15:00 do 18:00.

Działamy już 20 lat dla naszych podopiecznych. W pandemii zajęcia odbywały się także online. Dzieci chętnie w nich uczestniczyły, bawiły się, wymieniały nowinkami, wspólnie się uczyły.

Nasz program zawiera ofertę pomocy:

 • Wychowawczej

  zabawy integracyjne, gry planszowe, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia z programu "Spójrz inaczej"

 • Edukacyjnej

  zabawy edukacyjne, wyrównywanie braków edukacyjnych, gimnastyki mózgu Dennisona, ruchu rozwijającego W. Sherborne oraz metody Knillów

 • Profilaktycznej

  pogadanki, warsztaty nt. bezpieczeństwa, profilaktyki uzależnień, zdrowego odżywiania, profilaktyki zachowań behawioralnych

 • Pomoc specjalistów

  pomoc psychologa, logopedy

Program zawiera elementy psychoedukacji, wsparcia emocjonalnego, socjoterapii oraz konstruktywnej zabawy. Obszar oddziaływań profilaktycznych: profilaktyka uniwersalna oraz selektywna.

W programie zawarte mamy również zajęcia wakacyjne (3 tygodnie), które mają dać dzieciom możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego w okresie letnim, poprzez uczestnictwo w szeregu zajęć wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych i profilaktycznych.

Głównym celem Świetlicy Środowiskowej „DINO” jest wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej i kompensacyjnej w placówce wsparcia dziennego.

Przy czym:

Nasza oferta zajęć przywiązuje dużą wagę do oddziaływania na proces wychowania dzieci, kształtowania bezpiecznych postaw i zachowań, poszanowania obowiązujących norm prawnych, rozwijania zdolności i umiejętności dzieci. Zapewniamy dzieciom także poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy.

 

Zapraszamy!