Numer telefonu:

Adres e-mail:

Adres:

Biuro Zarządu: ul. Połczyńska 3  85-711 Bydgoszcz

Dane do przelewu nawiązek:

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy
10 1020 1475 0000 8302 0087 3182
PKO BP II o/Bydgoszcz
Tytuł wpłaty: Nawiązka, Imię i Nazwisko, sygnatura akt​

Dane do przekazania 1% podatku:

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 

Oddział w Bydgoszczy

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000139972