Marzena Krajewska

Psycholog kliniczny, Biegły sądowy

O mnie

Jestem psychologiem, od 13 lat specjalizuję się w pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży, rodziny. 

Swoje doświadczenie zdobywałam w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz zespołem dydaktycznym placówki opiekuńczo-wychowawczej. Aktualnie pracuję jako psycholog z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych. Rozwijam swoje umiejętności w diagnozie, terapii, pracy pomocowej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Znaczną część mojej działalności zawodowej stanowi współpraca z rodzicami uczniów, polegająca na konsultacjach psychologicznych, psychoedukacji, wsparciu informacyjnemu czy emocjonalnemu.

Od 10 lat jestem związana z Poradnią Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN, gdzie zajmuję się pomocą psychologiczną pacjentów i ich rodzin. Udzielam poradnictwa, konsultacji oraz realizuję terapię. Prowadzę również warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli oraz grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Współpracuję z Sądem Okręgowym jako biegły sądowy z dziedziny psychologii. Uczestniczę w przesłuchaniach, wykonuję badania psychologiczne oraz opiniuję na potrzeby postępowania prowadzonego przez Policję, Prokuraturę oraz Sąd. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zainteresowania

Poza gabinetem regeneruję siły i wracam do równowagi aktywnie, chodząc na siłownię i zajęcia fitness. Lubię kontakt z naturą, więc często odwiedzam wraz z córkami wiewiórki w lesie, czy spędzam czas nad wodą, najchętniej morską.

Obszary pracy terapeutycznej, czyli w czym się specjalizuję

Praktyka psychologiczna jest nie tylko moją pracą, ale jednocześnie pasją.

Specjalizuję się w pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży, rodziny. Pomagam, gdy brakuje motywacji do działania, pojawią się zaburzenia lękowe, nastroju czy zachowania, obniżona samoocena i myśli samobójcze, trudności w uczeniu się, kontaktach społecznych i zagrożenie uzależnieniem. Prowadzę konsultacje, diagnostykę, terapię indywidualną i rodzinną. Pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, opieram się o założenia Dialogu Motywującego oraz czerpię z terapii systemowej. Pomagam rodzinom rozwiązać problem, wspólnie znaleźć jego przyczyny oraz dokonać zmiany. W mojej pracy cenię współpracę pomiędzy terapeutą i pacjentem. Udzielam wsparcia, nie oceniam, co stwarza warunki do tego, aby otwarcie mówić o sobie i swoich problemach. Pomagam wspólnie pracować nad zidentyfikowaniem i zmianą pewnych schematów myślenia oraz zachowania, które nie pozwalają pacjentowi czuć się tak, jak by chciał się czuć i powstrzymują od realizowania osobistego potencjału. Podczas terapii ważne jest dla mnie nie tylko pokonywanie trudności, z którymi osoba przychodzi, ale również nabycie przez nią nowych umiejętności, które pozwolą lepiej radzić sobie z możliwymi problemami w przyszłości.

W mojej pracy stale podnoszę swoje kompetencje, przestrzegam Kodeksu Etycznego Zawodu Psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Kursy, szkolenia, doświadczenie zawodowe

 • Szkolenie Stosowana Analiza Zachowania. Terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Instytut Nauk Stosowanych w Tczewie, (45 godzin, październik – listopad 2018 r.)
 • Szkolenie Dialog Motywujący w terapii grupowej osób uzależnionych lub używających narkotyki, Stowarzyszenie PTDM, Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Tom Barth, Jarosław Banaszak, Warszawa (20 godzin, lipiec 2018 r.)
 • Szkolenie na temat podstawowych procedur Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z uczniami prowadzonym przez trenerów z Instytutu Nauk Stosowanych w Tczewie (8 godzin, marzec 2018 r.)
 • Szkolenie z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach projektu Wspieranie szkół i placówek w zakresie interwencji kryzysowej finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 zorganizowane przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej (14 godzin, listopad 2017r.)
 • Szkolenie Całościowe Zaburzenia Rozwoju – Autyzm, Zespół Aspergera zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy (20 godzin, październik 2017 r.).
 • Konferencja Wyzwania wywołane przez uzależnienie od hazardu i inne uzależnienia behawioralne – Lokalne koalicje odpowiadające na problem zagrożeń związanych z hazardem i uzależnieniami behawioralnymi, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (13 godzin, wrzesień 2015 r.)
 • Szkolenie pt. Dialog Motywujący jako skuteczna metoda pracy z osobami zagrożonymi uzależnieniem od hazardu i innymi uzależnieniami behawioralnymi, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej (170 godzin, marzec 2013 r. – czerwiec 2015 r.)
 • Szkolenie Rozwój seksualny dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy (luty 2015 r.)
 • Warsztat Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami wychowanków? Metoda konstruktywnej konfrontacji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy (październik 2014 r.)
 • Szkolenie Umiejętność stosowania i interpretacji Testu Drzewa, ERDA Szkolenia w Warszawie (8 godzin, czerwiec 2013 r.)
 • Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli z zakresu oligofrenopedagogiki, Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy (281 godzin, listopad 2012 r. – czerwiec 2013r.)
 • Konferencja Autyzm w szkole, Zespół Szkół Nr 29 w Bydgoszczy (kwiecień 2013r.)
 • Kurs ABC origami, Polskie Centrum Origami Bydgoski Klub Origami ORIZURU oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy (15 godzin, styczeń 2013r.)
 • Warsztat Wzmocnienia i konsekwencje w wychowaniu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy (listopad 2012r.)
 • Roczny kurs podstawowy Psychoterapia poznawczo-behawioralna współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy, prowadzony przez specjalistów Centrum Psychologii Integralnej In Te Gral w Warszawie (204 godziny, wrzesień 2011 r. – listopad 2012 r.)
 • Szkolenie Zaburzenia psychiczne osób starszych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (16 godzin, sierpień 2012r.)
 • Seminarium promocyjne projektu Od modelu do rozwiązań w pracy socjalnej z młodzieżą, Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK (maj 2012r.), wizyta studyjna w Magdeburgu (październik 2012 r.)
 • Szkolenie pt. Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy, realizowane pod patronatem Akademii Motywacji i Zmian w Warszawie (70 godzin, styczeń – maj 2012r.)
 • Warsztat nt. Praca z dzieckiem z ADHD, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy (10 godzin, marzec 2012r.)
 • Szkolenie pt. Grupy robocze – praktyczny wymiar funkcjonowania w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy (luty 2012r.)
 • Szkolenie Autyzm i Zespół Aspergera. Praktyczne sposoby pracy z dziećmi z zaburzeniami w szkole i w domu – warsztaty praktyczne, Europejski Instytut Socrates Scola Sp. z o. o. w Warszawie (8 godzin, czerwiec 2011r.)
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej Brain Gym Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów (32 godziny, październik 2010r.)
 • Szkolenie warsztatowe pn. Praca z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (15 godzin, lipiec 2010r.)
 • XIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa nt. Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie Sojusznicy Rodzin, patronat honorowy Minister Pracy i Polityki Społecznej (czerwiec 2010 r.)
 • Kurs Umiejętności Terapeutyczno-Wychowawczych, Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Bydgoszczy, prowadzony przez trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (45 godziny, luty – czerwiec 2006r.)
 • Kurs wstępny Kinezjologii Edukacyjnej według fizjoterapii Paula Dennisona, Ośrodek Szkoleń dla Nauczycieli (32 godziny, grudzień 2005r.)