Małgorzata Żuchowska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog, specjalność resocjalizacja

O mnie

Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ukończyłam kierunek pedagogika, specjalność resocjalizacja na UKW w Bydgoszczy. Jestem także specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków (akredytacja KBPN) w Poznaniu. Ukończyłam również studia podyplomowe, kierunek: pedagogika specjalna z oligofrenopedagogiką w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu.

Zainteresowania

Obszary pracy terapeutycznej, czyli w czym się specjalizuję

Kursy, szkolenia, doświadczenie zawodowe

  • Dialog motywujący i jego zastosowanie w pracy z osobami wykluczonymi i niedostosowanymi społecznie, 70h, organizator: UKW
  • „Dialog motywujący w praktyce klinicznej – szkolenie na poziomie średniozaawansowanym dla terapeutów uzależnień w odniesieniu do uzależnień behawioralnych”, 32h, organizator: ADM
  • Dialog motywujący w pracy z młodzieżą wykazującą zachowania problemowe, organizator: PTZN
  • Trening Umiejętności Społecznych, 25h, organizator: WSNOZ