Maciej Grabowski

Prawnik, kurator zawodowy SR w Inowrocławiu, rzecznik dyscyplinarny kuratorów przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyłem także studia podyplomowe na Toruńskiej Szkole Wyższej, kierunek: studium pomocy psychologicznej.

Zainteresowania

sporty walki, literatura, kinematografia, żeglarstwo, gaming

Obszary pracy terapeutycznej, czyli w czym się specjalizuję

Zajmuję się tematyką styku prawa i resocjalizacji i ich oddziaływań na jednostkę w aspekcie społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka.

Kursy, szkolenia, doświadczenie zawodowe

 • „Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem”, PTZN Bydgoszcz, 70h
 • „Profilaktyka alkoholowa”, Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych
 • „Profilaktyka agresji”, Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych
 • „Narkotyki i dopalacze –przeciwdziałanie odlotowej śmierci”, Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych
 • „Prawo w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
 • kurs „Szkoła Pomagania” – profilaktyka i terapia uzależnień w ramach programu rozwoju i aktywizacji zawodowej, PTZN Bydgoszcz, 60h
 • „Terapia osób uzależnionych z postanowieniem sądowym – metody pomocy a współpraca międzyinstytucjonalna”, PTZN Bydgoszcz, 20h
 • „Sposoby radzenia sobie z problemem wypalenia zawodowego i sytuacjami stresowymi, również poprzez asertywne reakcje na bodźce zewnętrzne płynące z otoczenia”
 • „Profilaktyka przemocy i agresji w aspekcie pracy w bezpośrednim kontakcie ze środowiskami patologicznymi”, Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny w Krakowie, 20h
 • „Współpraca służb społecznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • „Przeciwdziałanie przemocy i innym patologiom życia rodzinnego w pracy zawodowego kuratora sądowego”

Ukończone szkolenia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury:

 • Komunikacja z osobami uzależnionymi w pracy kuratora sądowego.
 • Psychologiczne aspekty pracy kuratora zawodowego.
 • Zawodowi kuratorzy dla dorosłych w readaptacji społecznej skazanych.
 • Szkolenie dla zawodowych kuratorów sądowych z zakresu mediacji i przeciwdziałania przemocy domowej.
 • Zasady i tryb postępowania w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej kuratorów zawodowych.
 • Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia.
 • Czynności kuratorów dla dorosłych w postępowaniu wykonawczym.
 • Bezpieczeństwo w pracy kuratora.
 • System Dozoru Elektronicznego.
 • Wybrane zagadnienia z metodyki pracy kuratora sądowego dla dorosłych.
Liczba odwiedzin podstrony: 1796
Dzisiaj: 7
Liczba odwiedzin strony: 227829