Międzynarodowa Konferencja pt.: "Dialog Motywujący w pracy z młodzieżą wykazującą zachowania problemowe"

12-13 grudnia 2019

fot. Andrzej Obiała

UKW w Bydgoszczy