Klaudia Borowicz

O mnie

Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność: resocjalizacja oraz studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika; Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie.

Zainteresowania

Obszary pracy terapeutycznej, czyli w czym się specjalizuję

Kursy, szkolenia, doświadczenie zawodowe

  • Dialog Motywujący – szkolenie podstawowe dla specjalistów pracujących z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych (50h), organizator: PTTM
  • Kurs I Poziom elementarnego kursu języka migowego (62h), organizator: BWN – KODA
  • Kurs AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osoba z autyzmem? I stopień, organizator: Fundacja Pomoc Autyzm
  • Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych (TUS) (60h), organizator: EDU – MACH
  • Szkolenie Wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej (60h), organizator: EDU – MACH
  • Szkolenie Dziecko z niepełnosprawnością intelektualna (60h), organizator: EDU – MACH
  • Kurs Terapia dziecka z autyzmem (30h), organizator: Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu