Katarzyna Basińska

Socjoterapeuta, Oligofrenopedagog, Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji

O mnie

Ukończyłam studia wyższe pedagogiczne, specjalność opiekuńczo-wychowawcza.

Zainteresowania

Obszary pracy terapeutycznej, czyli w czym się specjalizuję

Kursy, szkolenia, doświadczenie zawodowe

  • studia podyplomowe Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną (395 h), organizator: KPSW

  • Studium Terapii Uzależnień: Specjalistyczne Szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji  uzależnienia od narkotyków (315 h), organizator: CS i P IPZ

  • Studia Podyplomowe Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej (385 h), organizator: KPSW

  • trening umiejętności społecznych (18 h), organizator: ZCS i WP

  • Studium Dialogu Motywującego, organizator:  PTDM

  • Studium socjoterapii i terapii młodzieży, organizator: KCP (496 h)

  • warsztat naukowy „Jak oswoić lęk dziecka oraz Zachowania trudne u dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju z perspektywy integracji sensorycznej”, organizator: FnrR Inspirator

  • kurs terapia poznawczo-behawioralna (25 h), organizator: CRP

  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej (12 h), organizator: ProCentrum