Program wczesnej interwencji

Program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów.  Program nie jest przeznaczony dla osób używających heroiny lub  uzależnionych od narkotyków. Program ma formę krótkich warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego. 

Kujawsko- pomorskie

Pomorskie

Wielkopolskie

Mazowieckie

 

Miejsca realizacji programu

W ramach projektu „FreD goes net w Bydgoszczy i regionach” w latach 2021-2022 na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia realizujemy bezpłatnie dla uczestników zajęcia FreD w wielu miejscowościach, nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim, ale również w pomorskim, wielkopolskim i mazowieckim.

Struktura programu

Korzyści

  • Zmiana perspektywy

    Program pozwoli Ci spojrzeć na substancje psychoaktywne z innej strony.

  • Ocena używania

    W trakcie trwania programu sam ocenisz, czy używasz problemowo.

  • Prawne

    Złagodzenie konsekwencji prawnych, np. umorzenie postępowania karnego, łagodniejsze działania dyscyplinarne, mniejsze sankcje w szkole/pracy.

Udział w programie:

Multimedia

Obejrzyj Materiał Wideo o Programie FreD