CANDIS

to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16. roku życia, które chciałyby ograniczyć/zrezygnować z używania konopi lub po prostu porozmawiać o swoim problemie ze specjalistą.

Obejrzyj materiał wideo o tym, jak działa marihuana

Czas

Program obejmuje z reguły 10-12 sesji , które realizowane są  w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna, prowadzona przez certyfikowanych realizatorów programu CANDIS. 

W ramach projektu PTZN w Bydgoszczy, dofinansowanego ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, realizatorami programu CANDIS są: 

Robert Rejniak,

Małgorzata Szczepankiewicz,

Agnieszka Kobus-Tydryszewska.

Kontakt: ptznbyd@op.pl

Lub tel/sms: 602640135

Cele Terapii

Terapia

Terapia składa się z kilku etapów. Na wstępie koncentruje się ona na rozwianiu wątpliwości w zakresie używania lub zaprzestania używania substancji. Ważne jest także wzmocnienie motywacji do zmiany.

Kolejny etap to wypracowanie odpowiednich zdolności i umiejętności, które pozwolą na całkowite zaprzestanie korzystania z substancji oraz wytrwanie w decyzji o abstynencji. Strategie pomocne w tym zakresie to m.in. sposoby radzenia sobie w sytuacjach ryzyka, stwarzających niebezpieczeństwo nawrotu oraz techniki, pomagające w wytrwaniu w postanowieniu zaprzestania palenia.

Podczas terapii uwzględniane są także inne problemy związane np. z życiem codziennym, szkołą, pracą i środowiskiem społecznym, czyli wszystko to, co może być przeszkodą w ograniczeniu/zaprzestaniu używania marihuany. Podczas terapii uczestnik uczy się strategii rozwiązywania problemów, co jest dla niego wsparciem w ich pokonywaniu.

Korzyści

 • Prawne

  Jeśli masz problemy z prawem z powodu używania przetworów konopi, możesz skorzystać z programu CANDIS w związku z art. 72 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: "Jeśli osoba uzależniona kub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot działający w ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie."

 • Rozwiązywanie problemów

  Podczas programu nauczysz się strategii rozwiązywania problemów, która może być dla Ciebie pomocna nie tylko w zakresie abstynencji od środków psychoaktywnych, ale także w codziennym życiu.

 • Wzmocnienie motywacji

  Dzięki udziałowi w programie, umocnisz się w postanowieniu ograniczenia lub zaprzestania palenia i przeanalizujesz dokładnie wszystkie "za i przeciw".

 • Radzenie sobie w sytuacjach ryzyka

  W trakcie terapii będziesz pracował nad odpowiednimi strategiami zachowań w sytuacjach, które mogłyby utrudnić Ci utrzymanie abstynencji.

 • Konsekwencja

  Program pomoże Ci wytrwać w decyzji o zaprzestaniu palenia.

Program Candis Plus

Dla rodziców i partnerów

Jeśli Twój bliski używa marihuany i powoduje to problemy w Waszych relacjach, program CANDIS PLUS jest właśnie dla Ciebie! Zgłaszając się do nas, otrzymasz fachową pomoc i wskazówki jak odnaleźć się w tej trudnej dla Ciebie sytuacji. Możesz liczyć na wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, prawne i lekarskie.

Nie wahaj się, przyjdź do nas zanim będzie za późno! Pomożemy znaleźć Ci rozwiązanie, nie zostawimy Cię samego z problemem.

Zapewniamy pełną dyskrecję, a program jest bezpłatny.