WITAMY!

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego o charakterze “non profit”. Działamy w Bydgoszczy od ponad 20 lat w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy) oraz uzależnieniom behawioralnym (internet, hazard, gry komputerowe). Pomagamy także rodzinom osób używających substancji lub już od nich uzależnionych. Na terenie Bydgoszczy prowadzimy Poradnię Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz Świetlicę środowiskową dla dzieci.

Terenem naszych działań jest również województwo kujawsko-pomorskie – prowadzimy punkty konsultacyjne w Nakle, Szubinie i Koronowie, a także mamy ścisłą współpracę z poradniami w Toruniu, Świeciu, Tucholi, Brodnicy, Inowrocławiu i innych. Realizujemy aktualnie rekomendowane w Polsce programy profilaktyczne (Program wczesnej interwencji Fred goes net) oraz terapeutyczne (Program CANDIS – dla osób uzależnionych od marihuany).

Oferta pomocy

 • Dla młodzieży

  Poradnictwo i konsultacje w zakresie problemów okresu dorastania: problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych oraz eksperymentowania i ryzykownego zażywania substancji psychoaktywnych (leki, alkohol, narkotyki, dopalacze).

 • Dla rodzin

  Programy wspierania rodzin i szeroko rozumianej pomocy rodzinie, w tym terapia systemowa rodziny. Skierowane do osób bliskich, członków rodzin, dzieci, współmałżonków i partnerów.

 • Terapia

  Rozmowy motywujące do podjęcia terapii, kierowanie do ośrodków i placówek specjalistycznych.

 • Edukacja

  Edukacja, poradnictwo, konsultacje w zakresie uzależnień dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, policji, kuratorów, pracowników socjalnych. Kolportowanie materiałów edukacyjnych na temat substancji psychoaktywnych.

 • Programy wczesnej terapii uzależnień

  Programy wczesnej terapii uzależnień skierowane do młodzieży nadużywającej substancji oraz wczesna terapia dla osób zagrożonych innymi uzależnieniami lub wykluczeniem społecznym (Alternatywa dla Freda). Formy indywidualne i grupowe.

 • Motywowanie

  Motywowanie do terapii stacjonarnej w ośrodkach, wsparcie emocjonalne, terapia motywująca.

 • Pomoc psychologiczna

  Konsultacje, diagnozy i badania psychologiczne.

 • Pomoc lekarska

  Poradnictwo i konsultacje lekarskie psychiatryczne.

 • Pomoc prawna

  Poradnictwo i konsultacje prawne.

 • Programy edukacyjno-profilaktyczne

  Na zlecenie instytucji, samorządów, GKRPA realizujemy również programy edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia dla różnych grup zawodowych: policjantów, pedagogów, kuratorów czy pracowników socjalnych.

 • Program FreD goes net

  Program wczesnej interwencji wobec młodych osób odnotowanych po raz pierwszy w związku z używaniem narkotyków, alkoholu, leków czy tzw. dopalaczy. Skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat.

 • Program CANDIS

  Dla osób problemowo używających marihuanę lub haszysz (nadużywających lub uzależnionych). Skierowany do osób powyżej 16 roku życia.

 • Świetlica

  Świetlica środowiskowa dla dzieci "Dino"

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu

  Oferujemy pomoc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzicom.

Liczba odwiedzin podstrony: 3375
Dzisiaj: 4
Liczba odwiedzin strony: 227832