Alicja Potorska

Pedagog, profilaktyk, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji

O mnie

Jestem pedagogiem opiekuńczym i profilaktykiem, studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńcza ze ścieżką praca z rodziną i studia doktoranckie ukończyłam na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pracowałam jako asystent dydaktyczno-badawczy w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej, jestem autorem publikacji naukowych poświęconych tematyce wczesnej profilaktyki rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży. Współpracowałam jako konsultant z Biurem ds. Zdrowia i Polityki Społecznej miasta Bydgoszcz.

W pracy terapeutycznej z młodzieżą i dorosłymi posługuję się elementami psychoterapii poznawczo-behawioralnej i metodą dialogu motywującego.

Zainteresowania

motocykle, bieganie, wędrówki górskie

Obszary pracy terapeutycznej, czyli w czym się specjalizuję

Zajmuję się terapią uzależnień, specjalizuję w pracy z bliskimi osób uzależnionych oraz rodzicami przeżywającymi trudności wychowawcze.

Kursy, szkolenia, doświadczenie zawodowe

2020 Studium Dialogu Motywującego PTDM (80h), organizator: Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego, Gdańsk

2018 Szkolenie „Dialog motywujący w pracy pedagoga, wychowawcy i profilaktyka. Wczesna interwencja FRED GOES NET” (21h), organizator: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz

2018 Szkolenie z posługiwania się w działaniach profilaktycznych procedurą „Intervention Mapping” (IM) (20h), organizator: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół Ekspertów z Uniwersytetu w Mastricht, Warszawa

2016-2017 Roczna szkoła dla profesjonalistów Rok z Terapią Poznawczo – Behawioralną dzieci i młodzieży (240h), organizator: Niepubliczny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli „Poza Schematami” w Warszawie, Bydgoszcz

2014-2015, 2016-2017 Prywatna Poradnia Pedagogiczna „Świadomy Rodzic” w Toruniu – pedagog (własna działalność gospodarcza); usługi psychoedukacyjne w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców, indywidualnej pomocy psychopedagogicznej dzieciom

2014 Szkolenie dla profesjonalistów „Już wiem, co zrobić – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem” (20h), organizator: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa

2014 Szkolenie dla profesjonalistów „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” (20h), organizator: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa