Aleksandra Rejniak

Psycholog społeczny, terapeuta systemowej terapii rodzin

O mnie

Jestem psychologiem, ukończyłam 5-letnie studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz podyplomowe studia z zakresu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Interwencji Kryzysowej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam także 2,5-letnie szkolenie w zakresie Terapii Systemowej Rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii. Jestem również realizatorem programu wczesnej interwencji „FreD goes net”.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną dla młodzieży i dorosłych, terapią par i małżeństw, a także terapią rodzinną. Obecnie zdobywam wiedzę i doświadczenie z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spectrum autyzmu i zespołu Aspergera w nurcie behawioralnym.

Zainteresowania

kryminały, seriale skandynawskie

Obszary pracy terapeutycznej, czyli w czym się specjalizuję

  • psychoterapia par i małżeństw (pomoc dla osób doświadczających kryzysów w związku, budowanie relacji, poprawa jakości związku)
  • terapia rodzin (pomoc dla rodzin z trudnościami wychowawczymi, dorastaniem, pomoc i wsparcie dla osób współuzależnionych)
  • diagnoza psychologiczna na podstawie testów psychologicznych (ocena poziomu inteligencji, określenie typu zaburzeń osobowości, diagnoza kompetencji społecznych)
  • psychoterapia indywidualna (pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, takimi jak utrata sensu życia, poczucie bezradności, doświadczanie konfliktów w rodzinie, niska samoocena)

Kursy, szkolenia, doświadczenie zawodowe

  • Kurs doskonalący pt. „Zespół Aspergera – niezwykły dar czy niepełnosprawność?” Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera, organizowanym przez Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
  • Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Krótkoterminowa terapia par – zdrowienie w uzależnieniu” w Krakowie
  • Konferencji naukowo-szkoleniowej „Terapia Rodzin i Par zjawiska i procesy”, zorganizowana przez Pracownię Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Kraków
  • Szkolenie „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – diagnoza i interwencja”, zorganizowane w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Kielce
  • Szkolenie z zakresu programu wczesnej interwencji profilaktycznej FreD goes net – kurs dla realizatorów, zorganizowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa