Agnieszka Kobus-Tydryszewska

Skarbnik Zarządu, Pedagog, Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji

O mnie

Jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem oraz socjoterapeutą. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe z zakresu socjoterapii i oligofrenopedagogiki na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Ukończyłam także szkolenie w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień organizowane przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych (438 godz.).

W swojej pracy zawodowej zajmuje się pracą i terapią dzieci i młodzieży w obszarze zaburzeń rozwoju związanym ze spektrum autyzmu oraz w zakresie terapii uzależnień. Obecnie specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci ze spektrum autyzmu w nurcie behawioralnym.

Zainteresowania

W czasie wolnym zdobywam wiedzę oraz doświadczenie w obszarze autyzmu i zespołu Aspergera oraz słucham muzyki klasycznej.

Obszary pracy terapeutycznej, czyli w czym się specjalizuję

W zakresie moich kompetencji zajmuję się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera. Mam również doświadczenie w terapii uzależnień i współuzależnień, posiadam certyfikat KBPN uprawniający do terapii CANDIS, terapia uzależnień od komputera i sieci.

Kursy, szkolenia, doświadczenie zawodowe

2016 Szkolenie uzupełniające do uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Terapeuty Dziecka z Autyzmem (15 godz.)

2016 Uczestnictwo w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „Stosowana Analiza Zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu”

2016 Szkolenie „Trening umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju” (8 godzin)

2016 Szkolenie „Trzeci elementarz – czyli program siedmiu kroków” (20 godz.)

2016 Certyfikat z programu „CANDIS” (24 godz.)

2015 Trzystopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej (45 godz.)

2015 Certyfikat „Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu” (36 godz.)

2015 Szkolenie „Wprowadzenie do Terapii Schematu” (20 godz.)

2015 Szkolenie „Dialog motywujący – podstawowe metody pracy” (20 godz.)

2014 Kurs „Program Wzmacniania Rodziny 10-14 lat” (44 godz.)

2014 Kurs „Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi” z certyfikatem MEN (100 godz.)

2015 Certyfikat „Dialog Motywujący jako skuteczna metoda pracy z osobami zagrożonymi uzależnieniem od hazardu i innym uzależnieniom behawioralnym” (170 godz.)

2014 Kurs doskonalący „Metoda ruchu rozwijającego V. Sherbone” (20 godz.)

2014 Szkolenie z zakresu „Spójrz inaczej na agresję” klasy IV-VI i gimnazjum (40 godz.)

2013 Kurs z zakresu rewalidacji osób niepełnosprawnych na bazie metod: Marianne Knill & Christopher Knill (20 godz.)

2013 Szkolenie z zakresu „Spójrz inaczej” klasy 1-3 (30 godz.)

2012 Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży (10 godz.)

2012 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (8 godz.)

2012 Kurs wychowawcy kolonijnego (36 godz.)

2012 Szkolenie dla realizatorów szkolnych programów edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień (16 godz.)

2012 Certyfikat z „Dialog Motywujący w pracy z młodzieżą uzależnioną lub zagrożoną uzależnieniem”