Konferencja w Osielsku (23.03.2024) 

15 marca 2024 roku w Osielsku odbyła się konferencja naukowo -szkoleniowa pt. „Zdążyć przed kryzysem” – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca najlepsze rozwiązania. Organizatorzy – Gmina Osielsko i gmina Dobrcz zadbali o to, aby ich nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół, wychowawcy, pracownicy socjalni otrzymali dawkę wiedzy, która pozwoli na lepsze rozumienie problemów młodych ludzi, przyczyn zjawisk i interwencji. Przewodniczący Zarządu PTZN – dr Robert Rejniak wystąpił we wspaniałym gronie specjalistów takich jak: prof. Jacek Pyżalski , prof. Marcin Szulc i lek.med. Maurycy Araszkiewicz.

Było o zagrożeniach płynących z internetu i sposobach reagowania, o psychologicznych aspektach podejmowania zachowań ryzykownych,  używaniu substancji i samouszkodzeniach nastolatków, depresji oraz psychiatrycznych kontekstach interwencji. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób.