Szkolenie w Mogilnie (13.10.2023)

W dniu 13 października 2023 r. odbyło się szkolenie dla kadr pomocy społecznej z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Organizatorem wydarzenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, a honorowym patronatem wydarzenie objął Starosta Mogileński, Pan Tomasz Krzesiński. W ramach szkolenia omówiona została następująca tematyka: Przemoc „nieoczywista” w szkole i w domu jako predyktor podejmowania zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, w tym sięgania po alkohol i substancje psychoaktywne. Wczesna interwencja i przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży FreD goes net w pracy pracownika socjalnego, pedagoga i psychologa szkolnego. Programy rekomendowane i dobre praktyki. Wykład przeprowadził Robert Rejniak, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy.

Relację zobacz w GALERII