Seminarium Dla Realizatorów Programu Wczesnej Interwencji FreD (02-04.10.2023)

W dniach 02-04 października 2023 w Tleniu ponad 50 osób, realizatorów programu FreD z wielu organizacji z całej Polski, uczestniczy w wykładach, warsztatach i superwizji. Jest sporo merytorycznych treści, niespodzianek i materiałów pomocnych dla terapeuty pracującego z młodzieżą wykazującą zachowania ryzykowne, m.in. nowy podręcznik FreD. Szkolenie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Nowa Kuźnia z Lublina, we współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, jako zadanie dofinansowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom KCPU.

Relację zobacz w GALERII