Konferencja „Aktualne Trendy w Uzależnieniach i w Pomocy Osobom Uzależnionym” (27.10.2023)

27 października 2023 podczas konferencji w Zielonej Górze wystąpił przedstawiciel PTZN w Bydgoszczy. Konferencję z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Aktualne Trendy w Uzależnieniach i w Pomocy Osobom Uzależnionym” zorganizował Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego. Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa. Słowo wstępne wygłosił Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki. Całość spotkania moderowała Pani dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Specjaliści i praktycy w dziedzinie uzależnień zaprezentowali bardzo ciekawe wystąpienia związane z szeroko pojętą problematyką dotyczącą profilaktyki i leczenia uzależnień. Tematy prezentacji: Piotr Plichta – Kompetencje społeczno-emocjonalne młodych ludzi w erze cyfrowej; Robert Rejniak – Uzależnienia a okaleczenia. Podobieństwa i różnice dotyczące zachowań ryzykownych nastolatków; Justyna Staszewska – Rola rodzica w relacjach z dzieckiem. Jak utrzymać więź z dziećmi w epoce nowych technologii cyfrowych; Kamila Wylęgły – Studenci w obliczu ryzyka. Pozytywny rozwój młodych dorosłych z perspektywy profilaktyki uzależnień; Mariusz Matysik – Dwa razy więcej nie zawsze cieszy. Podwójna diagnoza – „podwójne” problemy, aktualne koncepcje rozwiązań. W konferencji wzięło udział około 100 osób – przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracowników oświaty.

Relację zobacz w GALERII