Szkolenie dla nowych realizatorów FreD zakończone

W piątek 18 czerwca 2021 16-tu nowych realizatorów FreD ukończyło szkolenie z Dialogu Motywującego i prowadzenia warsztatów wczesnej interwencji. Jak można było przewidzieć, uczestnikami byli wspaniali ludzie, otwarci na nastolatków, z pasjami i poczuciem humoru. Wyposażeni w nową wiedzę i umiejętności z energią wrócą na Śląsk, do Wielkopolski, w Lubelskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Małopolskie i Mazowieckie, by podjąć wyzwanie pracy z młodzieżą. Serdecznie gratulujemy nowym realizatorom. Witamy w rodzinie FreD.
Szkolenie rozpoczęto wykładem na temat programu FreD, który wygłosił Pan Bartosz Kehl – kierownik Działu Profilaktyki KBPN.
Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii przy MZ w ramach Narodowego Programu Zdrowia.