Profilaktyka zachowań ryzykownych w czasie pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 wymusiła konieczność przeorganizowania własnej pracy tak, by w jak największym stopniu spełniała wymogi bezpieczeństwa sanitarnego. Wiele aktywności przeniosło się ze świata realnego do wirtualnego. Również terapeuci zmuszeni zostali niejako do umieszczenia swoich gabinetów w internecie. Jakie konsekwencje wynikają z tego zarówno dla pacjentów, jak i terapeutów? Jak wygląda stanowisko ekspertów, dotyczące pracy terapeutycznej w pandemicznej rzeczywistości? Więcej na temat zalet i wad obecnej sytuacji oraz potencjalnych korzyści, jakie mogą wyniknąć z niej w przyszłości, w artykule Roberta  Rejniaka, który ukazał się na stronie internetowej programyrekomendowane.pl. Zachęcamy do lektury!

Link do artykułu:

https://programyrekomendowane.pl/strony/profilaktyka-zachowan-ryzykownych-w-czasie-pandemii-covid-19,424